Suro

Definició de Suro:

Aquest és un producte que s’extreu directament de l’arbre conegut com a alzina surera, que només creix en determinats països mediterranis, essent Espanya (especialment les regions de Catalunya, Extremadura i Andalusia) un d’ells.

La major part de la producció d’aquest material és destinada a la fabricació de taps. El sobrant, es tritura per així poder obtenir altres productes (com aïllaments, revestiments, o aglomerats) aptes per a ser usats en el sector de la construcció. Normalment es comercialitzen en forma de rotlles, panells, i llosetes.

Característiques del Suro:

  • Es tracta d’un producte reciclable i natural, coses que el converteixen en un producte 100% ecològic.
  • És molt resistent a les altes temperatures, i és un excel·lent aïllament tèrmic. A més, manté la mateixa qualitat aïllant durant tota la seva vida útil.
  • És un material que esmorteeix la transmissió de les ones sonores, funcionant així com a un gran aïllant acústic i contra les vibracions.
  • Es pot col·locar en zones amb humitat, ja que és impermeable.
  • Permet ser col·locat amb molta facilitat, al ser de pes lleuger. A més, s’adhereix a superfícies llises sense complicacions.
  • Una altra característica interessant que té és que evita la condensació, i al mateix temps, és transpirable.
  • No és especialment inflamable, i té força resistència al foc.
  • A més, és bastant resistent a la compressió i la pressió, i és difícil de deformar (i en cas de deformar-se, pot recuperar la seva forma original amb relativa facilitat).

A Solanellas servim rotlles de suro de 5 mm de gruix i 1000 mm d’amplada en dues modalitats diferents: de 12'5m2 i de 27m2.