Sòcols

A tenir en compte...

Sòcols Disponibles

A part d'aquests sòcols polivalents, a la pàgina de parquets laminats trobaràs sòcols i juntes que van a conjunt amb cada model de parquet.