Certificats

Què aporten els certificats?

L’existència i l’adhesió d’empreses i organitzacions als sistemes de certificació forestal té repercussions directes en la millora ambiental i social:

  • Evita la tala il·legal de boscos.
  • Contribueix a la conservació i millora de les masses forestals.
  • Optimitza la funció de captura de CO2 atmosfèric i mitiga els efectes de l’escalfament global.
  • Ajuda al desenvolupament de les poblacions rurals.
  • Genera llocs de treball legals i que no posen en risc la seguretat i la salut dels treballadors.

A Solanellas estem adherits als dos sistemes, la qual cosa ens permet vendre fusta certificada als clients que ens la demanen. Els segells FSC (FSC-C151180) i PEFC de Solanellas avalen el manteniment de la Cadena de Custòdia de la fusta certificada. Això equival a garantir que la fusta d’origen sostenible que entra als nostres magatzems està identificada i es manté separada de producte no certificat en tot el procés de manipulació i comercialització. Així el consumidor final té constància de la seva traçabilitat i la garantia que compra un producte procedent de boscos gestionats amb criteris de sostenibilitat.

Vigència del certificat FSC (FSC-C151180) de Solanellas
Vigència del certificat PEFC de Solanellas