Rexapat

El rexapat és un tauler que té les seves cares exteriors recobertes de xapes de fusta natural. L’objectiu és aconseguir l’aparença i demés qualitats d’una fusta determinada sense necessitar que tot el tauler estigui fet de la mateixa fusta. D’aquesta manera aconseguim un tauler que sembla de fusta massissa a un preu molt més assequible.

Gran part de les característiques d’aquest producte vindran determinades pel tipus de tauler que s’usi com a suport. En els casos en els que una part del tauler quedi oculta, s’usarà una xapa de millor qualitat per aquella cara que resulti visible.

Beneficis del Rexapat:

  • Un dels beneficis més importants d’aquest producte és el seu baix preu, comparat amb el preu que es demanaria si el tauler en qüestió fos tot ell de fusta massissa.
  • Fent servir les diferents tècniques d’ajuntat de xapes que existeixen, es poden aconseguir un major nombre de possibilitats estètiques i de composició.
  • Utilitzant aquest material es redueix la tala excessiva de determinades espècies, ja que es necessita molta menys fusta per aconseguir un tauler.
  • Es poden arribar a millorar certes característiques tècniques, com per exemple, l’estabilitat.
  • És un producte al que se li poden aplicar tota mena d’acabats.

Aquest tipus de tauler es fa servir sobretot per a realitzar aplicacions decoratives d’interior, tot i que també pot ser usat per a la fabricació de mobles, portes i altres elements de fusteria, així com també com a revestiment de sostres i parets.