Compacte

Definició de Compacte

Es tracta d’ un producte de gran pes i densitat, característiques que li donen aquest nom. Està format pels següents elements:

  • Ànima: la part interior del tauler. Pot estar feta de xapes, fibres de fusta, o paper.
  • Cares: l’exterior del tauler. Poden estar fetes de xapes de fusta o de paper decoratiu.

A aquests elements se’ls hi afegeixen una sèrie de resines que s’endureixen quan se’ls hi aplica calor, i es sotmeten a altes temperatures i calor per aconseguir el resultat desitjat

Aquest producte es pot dividir en dues categories principals: taulers d’exterior i taulers d’interior. Les diferencies entre aquests dos tipus radiquen en les classes de materials utilitzades i la seva dosificació, així com en els passos que es segueixen durant el seu procés de fabricació. 

Principals aplicacions del Compacte

Per a interiors, aquests taulers s’usen per a construir mobles de gran resistència; com a revestiments de parets, terres i sostres; i per a diverses aplicacions de fusteria.

Per a exteriors, alguns dels usos més freqüents d’aquest producte són per al revestiment de façanes, i aplicacions de fusteria com la construcció de persianes fixes, entre altres coses.

Des de Solanellas distribuïm aquests tipus de taulers (tan per usos d’interior com d’exterior) en diferents mides.