Contraxapat

Definició de Contraxapat

Aquest és un producte d’alta resistència i estabilitat. Es tracta d’una classe de tauler que s’aconsegueix unint vàries xapes de fusta amb coles, a les que se’ls hi aplica pressió per a poder ajuntar-les. Una part important del procés és usar un nombre senar de xapes, i col·locar-les alternant la direcció de la seva veta. Amb aquest sistema s’aconsegueixen molts dels avantatges característics d’aquests taulers.

Es poden fer servir diverses classes de fustes per a la seva fabricació, totes elles fàcils de desenrotllar (aquesta és la tècnica més habitual per a aconseguir xapes). Cada fusta atorgarà al producte final les seves característiques, per la qual cosa els taulers seran diferents depenent dels materials que els componguin. Algunes de les fustes més usades són el xop, el bedoll, el pi, l’eucaliptus, o l’avet entre d’altres.

Característiques del Contraxapat

  • És un producte de gran estabilitat, essent aquesta una de les seves característiques més importants.
  • En general, és força lleuger (el pes variarà en funció de la fusta que s’utilitzi), cosa que facilita la seva manipulació i transport.
  • Té molta resistència. Gràcies al seu mètode de fabricació, s’aconsegueix una major uniformitat al llarg de tot el tauler, oferir així una major resistència.
  • És també un producte molt fàcil de treballar i mecanitzar.
  • També funciona com a condicionador acústic i com a aïllant.
  • En funció de la cola que s'ulitilitzi en la seva producció, aquests taulers poden ser usats en ambients secs o en ambients humits (coles fenòliques).

Aquí a Solanellas comptem amb un gran inventari de taulers de Contraxapat de diverses mides i tipus.