MDF

MDF fa referencia a taulers de densitat mitja (Medium density fibreboard, en el seu acrònim original en anglès), i últimament s’ha convertit en un dels materials més usats per a la construcció d’una gran varietat de mobles d’interior. És un producte extraordinariament polivalent, i té una molt bona relació qualitat/preu.

Aquests tipus de taulers estan formats per un conjunt de fibres de fusta (que s’aconsegueixen mitjançant processos termo-mecànics que desfan la fusta), a les quals se’ls hi afegeixen adhesius (en la seva majoria del tipus urea-formaldehid) premsats a altes pressions. El procés es duu a terme fent passar la fusta per uns rodets metàl·lics, i assecant-la fins aconseguir una humitat del 20%. En cas de voler que el producte tingui propietats addicionals, es poden afegir components especials durant la fabricació (per exemple, per aconseguir taulers amb una major resistència al foc o l’aigua).

Existeixen diferents models de taulers MDF. Així doncs, entre d’altres, podem trobar MDF Hidròfugs (amb una resistència millorada a l’aigua); Ignífugs (amb capacitat per reduir la velocitat amb la que avança el foc); o Fibracolour (taulers tintats de diversos colors, principalment destinats a funcions decoratives). 

Com hem dit, els taulers MDF es fan servir per a construir una gran varietat d’elements, com mobiliari d’interior, revestiment de parets o fins i tot escultures o altres elements decoratius.