Projecte d'autoconsum "Instal·lació fotovoltaica en coberta"

A Solanellas hem optat per un projecte d'autoconsum amb fonts d'energia renovable gràcies a una instal·lació solar fotovoltaica amb mòduls fotovoltaics monoscrital·lins amb un inversor. També comptem amb un sistema de monitoratge per registrar i accedir a les dades que compila el sistema a temps real. 

En aquest projecte hem retirat 600 m2 d'amiant en coberta i s'han instal·lat 143 mòduls de 455 Wp i un inversor de 50 kWn amb potència pico total de 65,065 kWn i una potència nominal de 50 kWn. 

Què aconseguim amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques? 

La resposta segur que la saps: 

  • Ús d'energia renovable abundant i sostenible per generar electricitat. 
  • Reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. La generació de la nostra electricitat, gràcies al recurs natural del Sol, no desprèn diòxid de carboni ni altres gasos contaminants, que apareixen durant el funcionament de fonts no renovables com el carbó o el gas natural. 

El canvi climàtic existeix i és una realitat. A l'empresa tenim clar que si volem un canvi i preservar el medi ambient, hem de començar a fer les coses com cal a casa.

La nostra solució sostenible a llarg termini és un pas endavant per assolir-ho sense comprometre les necessitats de les generacions del futur. El projecte d'autoconsum presenta 2 objectius ben clars: 

  1. Generem la nostra electricitat a través de l'energia del Sol i, per tant, reduïm costos. 
  2. Conscienciem sobre la importància de l'energia renovable i promovem l'ús de pràctiques més sostenibles a la societat. 

Per dur a terme la instal·lació fotovoltaica hem rebut una ajuda cofinançada pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) amb la finalitat d'obtenir una economia més neta i sostenible. 

#Org