VENDA AL PROFESSIONAL

FUSTA TERMOTRACTADA PER EXTERIORS

 

Major resistència a la intemperie: en el procés de termotractat es redueix fins a un 50% la humitat de la fusta, fent-la més resistent al deteriorament.

Major resistència al foc: gràcies a que en el procés els components de la resina es vaporitzen.

Major estabilidat dimensional: amb el termotractat protegim la fusta per fer-la resistent a l'absorció d'humitat, de manera que els canvis no li afecten.

Major aïllament tèrmic: fins a un 25% més, ja que disminueix la seva conductivitat tèrmica.

Major uniformitat: la fusta adopta un atractiu color torrat uniforme, amb un acabat superficial molt suau.

Aquestes característiques converteixen la fusta Thermopine en un producte ideal per al revestiment d'exteriors, tant de tarimes com de parets i sostres.

Emmetxat termotractat  120x20 mm bisellat

Perfil termotractat combi 90x26 mm

Perfil llis termotractat 100x26 4/c bisellats

Tarima deck Freixe estriat 100x20