VENDA AL PROFESSIONAL

Producte fabricat amb pigments aquosos no tòxics i una baixa concentració de formaldehid (EZ). Superfície compacta idonia per l'aplicació de diferents tipus de vernís o laca.

Fibracolour EZ

Tauler de fibres de fusta (MDF) colorejat en massa

Fibracolour TEX EZ

Taulers decoratius amb textures en la cara superior

Twincolour vermell

Taulers formats per dues capes exteriors de Fibracolour EZ negre de 3 mm i un tauler interior de 10 mm de Fibracolour EZ vermell