VENDA AL PROFESSIONAL

VENDA AL PROFESSIONAL

TRACTAMENT DE DADES AMB FINALITATS COMERCIALS

 

Les seves dades segures. Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 en el que respecta al tractament de les seves dades personals (en endavant RGPD) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, hem actualitzat les nostres directrius en matèria de protecció de dades personals, i en el que disposa la normativa referida, volem informar-lo que:

Amb motiu del seu consentiment a rebre informació comercial dels productes i serveis de Fustes Solanellas, S.A. en quan al tractament de les seves dades personals ha de saber:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUSTES SOLANELLAS, S.A., dedicada al comerç de la fusta i material de cuina i ferreteria, amb domicili de contacte c/Pisuerga 30, CP 08223 de Terrassa (Barcelona), telèfon +34 937317342 i adreça de correu electrònic administracio@solanellas.com, és el responsable dels fitxers en els quals s’inclouran les dades personals recollides i tractades des de la nostra pàgina web (www.solanellas.com). Aquests fitxers es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

L’enviament de comunicacions comercials amb informació de productes i serveis oferts per FUSTES SOLANELLAS, S.A., aquestes dades es conservaran durant el temps que l’interessat ho permeti amb l’acceptació de la inclusió de les seves dades personals a la base de dades comercials. Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats i no es generaran bases de dades alienes a les finalitats especificades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Consentiment de l’interessat. En el cas de detectar la utilització o enviament de dades errònies o falses o sense el consentiment del propi interessat, el responsable procedirà a la cancel•lació de les dades afectades.

 

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS RECOPILADES

Té dret a accedir a la informació que tenim en relació a la seva persona, a rectificar-la en cas de ser errònia, a sol•licitar la seva suspensió, a limitar o oposar-se al tractament o a la portabilitat de les seves dades personals dirigint una comunicació a l’adreça postal o electrònica del responsable indicada anteriorment, acreditant la identitat amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Si no estigués d’acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i d’acord amb allò establert en el RGPD té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Una COOKIE es refereix a un fitxer que es enviat amb la finalitat de sol•licitar permís per emmagatzemar-se en el seu ordinadora l’acceptar aquest fitxer. Es crea i després la cookie serveix per tenir informació respecte al trànsit web. I tambéfacilita les futures visites a una web recurrent. Una altre funció que tenen les cookies es que amb elles les web poden identificar-lo individualment i per tant, brindar-li el millor servei personalitzat de la web. La nostra web usa les cookies per poder identificar les pàgines que son visitades i les vegades que ho fan. Aquesta informació es usada únicament per anàlisi estadístic i després la informació s’elimina de forma permanent. Vosté pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. Les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, però no donen informació del seu ordinador, ni de vosté, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament. Vosté pot acceptar o negar l’us de les cookies. De totes maneres, la majoria de navegadors accepten cookies automàticament per poder tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les cookies. Si les declina, es possible que no pugui fer servir alguns dels nostres serveis.

 

PROCEDENCIA DE LES DADES

El propi usuari.