SISTEMA  INN.DOOR

INN.BASIC

INN.PRO

INN.SMART

Les portes INN.DOOR no són portes blindades ni cuirassades.

Són portes de seguretat tipificades així per la normativa AENOR per a:

· Portes de domicili resistents a l'efracció, normativa europea UNE-EN 1627:2011

· Portes de domicili resistents a atacs violents contra el sistema de tancament, normativa española UNE 85160:2013

GAMMA

DISPONIBLE

VIDEOS

Programa de TV3

QuèQuiCom

PORTA  BLINDADA

PORTA  INN.DOOR

VIDEOS

Foro de cerrajeros

de seguridad

I - LA NORMATIVA

II - LOS ENSAYOS

III - TALLER